Impresszum

Kiadja az Informatikai és Könyvtári Szövetség
http://iksz.org.hu

Felelõs kiadó: Ramháb Mária
Fõszerkesztõ: Fülöp Ágnes

Szerkesztõség:
1827 Budapest, Budavári Palota F épület
Tel./fax: 331-1398

Megjelenik évente tizenkétszer
HU-ISSN 0865-1329 (nyomtatott)
HU-ISSN 2416-352X (online)

http://kll.org.hu; http://www.epa.oszk.hu/kll
kll@oszk.hu

Nyomdai munka: Inkart Kft.
Felelõs vezetõ: Somogyi Sándorné