XXVIII. évfolyam, 2016. 12. szám

XXVIII. évfolyam, 2016. 12. szám

Műhely
Bényei Miklós: Észak-amerikai zöld-utópia. A könyv erdei dicsérete
Szabó László István: Az iskolai könyvtárak társadalmi szerepe a XXI. században

Közhírré tétetik
Bárány Ildikó – Hatala Lászlóné: Otthonosan a könyvek világában

Könyvtárról könyvtárra
Petró Leonárd: A százéves könyvtár. A DEENK centenáriumi ünnepsége – és ami mögötte van

Tartalom

Műhely

 • Észak-amerikai zöld-utópia
  Bényei Miklós
  Noha olykor regényként említik, a közkönyvtárakban is a szépirodalmi polcok betűrendi helyére állítják, a Walden aligha sorolható be – legalábbis fenntartás nélkül – e kategóriába. Sokkal inkább nevezhetnénk – persze, szintén némi kétellyel – filozófiai esszének, esetleg memoárnak, mai kifejezéssel élve: környezetvédelmi vita- vagy netán (ha kisebb lenne a terjedelme) röpiratnak. Szerzője Henry David Thoreau (1817–1862) észak-amerikai író, filozófus; szóban forgó alkotása egyike a leghíresebb, igen nagy hatású amerikai irodalmi műveknek.
 • Az iskolai könyvtárak társadalmi szerepe a XXI. században
  Szabó László István
  Az iskolai könyvtárak küldetése olvasóvá nevelni a felnövekvő generációkat, az iskolák helyi tantervéhez illeszkedve elősegíteni a tanulók kulturális fejlődését. Az iskolai könyvtárosoknak különleges szerepük van, hiszen ők nevelik ki a jövő olvasóit, ez megtiszteltetés és egyben óriási felelősség. Az iskolába iratkozással mindenki tagja lesz az iskolai könyvtárnak. Ekkorra többen már ismerik a könyvtárat, mert óvodásként is jártak a foglalkozásokra. A könyv- és könyvtárhasználat tanítása mellett az olvasmányok személyre szóló ajánlása is fontos feladat, mivel ismerjük a gyerekeket, a körülményeiket, jobban meg tudjuk találni azokat a könyveket, amelyek érdeklik őket, amelyek a fejlődésüket szolgálják. Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája.

Közhírré tétetik

 • Otthonosan a könyvek világában
  Bárány Ildikó, Hatala Lászlóné
  Az ember feje nem lexikon címmel könyvtárhasználati és általános műveltségi vetélkedőt hirdettünk a balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtárban 2016 októberében, az általános iskolák negyedik–ötödik osztályos tanulóinak. Összesen harmincegy háromfős csapat nevezése érkezett hozzánk. Külön örömmel töltött el bennünket, hogy nemcsak a város diákjainak, hanem a közeli község – Érsekvadkert – iskolásainak is felkeltettük az érdeklődését.

Könyvtárról könyvtárra

 • A százéves könyvtár
  Petró Leonárd
  A debreceni egyetemi könyvtár centenáriumi programjára készülve alapvető célként tűztük ki, hogy az alkalom ne egyszerű visszaemlékezés legyen, amikor is számba vesszük a múlt jeles eseményeit és személyiségeit. Egy olyan könyvtár megrajzolására törekedtünk, amelynek a múltja, jelene és jövője szorosan összekapcsolódik, és a századik születésnap „csupán” egy állomás, ahol egy pillanatra megállunk, hogy hátranézzünk, s ahonnan tovább folytatjuk a már megkezdett utat.