Könyvtár – értéktár szakmai nap Tatabányán

Feketsné Kisvarga Anita

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár október 5-én – hagyományaihoz híven – szakmai konferenciával nyitotta meg a negyvennegyedik könyvtári hetet Komárom-Esztergom megyében. A szakmai nap ezúttal a könyvtárak és a helyi értékek kapcsolatáról és a könyvtárak értéktárbizottságokban történő szerepvállalásáról szólt.

A konferencián elsőként Voit Pál, a megyei könyvtár igazgatója köszöntötte a vendégeket. Nyitóbeszédében beszámolt arról, hogy az idei könyvtári héten kétszáztizenhárom program valósul meg megyeszerte hatvan településen, nyolcvanhét helyszínen. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által életre hívott tizedik országos könyvtári napok 2015-ös programsorozatának érdekes színfoltja lesz az országosan százötven kistelepülésen elinduló KönyvtárMozi, amely akcióhoz megyénkből három település csatlakozott.

Kancz Csaba kormánymegbízott beszédében fontosnak tartotta kiemelni a könyvtárak azon specialitását, hogy tevékenységükben egyszerre valósul meg a közösségfejlesztés filozófiája és az olvasáskultúra terjesztése, az olvasásnépszerűsítés.

Guba Zoltán András, a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztályának vezetője, a nemzeti értékpiramissal ismertette meg a hallgatóságot. Előadásában arról számolt be, milyen testületek és szervezetek dolgoznak azon, hogy a legkisebb települések kulturális, építészeti, népművészeti hagyományokon alapuló értékeitől a nemzeti értékekig minden megőrzésre szánt kincset rögzítsenek és népszerűsítsenek. Választ kaphattunk arra a kérdésre is, hogyan kerülnek be helyi értékek a nemzeti értéktárba, és hogyan alakul, bővül a külhoni értéktár. A jövőben módszertani kézikönyv is segíti az értéktárbizottságok munkáját – tudtuk meg az előadótól.

Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés és egyben a megyei értéktárbizottság elnöke előadásában elsőként a könyvtárak helyi értéktárbizottságokban történő munkájának fontosságára hívta fel a figyelmet. Mindemellett kiemelte, hogy a könyvtárak olvasás- és írásösztönző szerepe is nagymértékben hozzájárul a nemzeti identitás megőrzéséhez. Előadásában hallhattunk a megyei értéktárbizottság megalakulásának és működésének körülményeiről. Megyeszerte hetvenhat település közül harmincötben működnek, tizenötben pedig alakulóban vannak a települési értéktárbizottságok. A tapasztalatok fényében Popovics György arra hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad elfeledkeznünk a hazánkban élő nemzetiségek értékeinek számbavételéről sem. Figyelemmel kell kísérni továbbá azokat az új kezdeményezéseket is, amelyek annak ellenére képviselhetnek megőrzendő értékeket, hogy nincs hosszú időre visszatekintő múltjuk. Végezetül a jelen lévő polgármestereken keresztül üzente a kistelepüléseknek, hogy a települési értéktárbizottságokban biztosítsanak helyet a könyvtárosoknak is.

Veress Zoltán főjegyzői titkárságvezető, a megyei értéktárbizottság titkára szabatos kifejtését adta mindazoknak a fogalmaknak, amelyek a nemzeti értékek rendszerével, a megyei és a települési értéktárakkal és bizottságokkal kapcsolatosak. Megismertette a hallgatósággal azokat a jogi kereteket, amelyek között az értékek gyűjtése megvalósulhat, és a gyűjtemény nyilvánossá tétele érdekében megtehető gyakorlati lépéseket.

Hornyák-Pálmai Éva a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Irodája képviseletében azokról a jó gyakorlatokról, módszerekről számolt be, amelyekkel a már meglévő helyi értéktárak közkinccsé tehetők, népszerűsíthetők. A legnagyobb országos esemény, amelynek keretében a települések és a megyék bemutatkozhatnak, a magyar értékek napja, amelyet kétévente rendez meg a Nemzeti Művelődési Intézet.

Zselinszky Lászlóné, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hungarikum Munkabizottságának elnöke azt a több évre visszatekintő munkát ismertette, amelynek révén a könyvtárak aktív és együttműködő szereplőivé váltak az értéktárbizottságoknak. A könyvtárak gyűjteményei, a könyvtárosok felkészültsége, szemléletmódja kiaknázandó forrást jelenthetnek a nemzeti értékek megőrzését célzó munkában. Ugyanakkor a könyvtárak számára is előnyökkel járhat a szerepvállalás: forrásbevonást, presztízsemelkedést, az értékteremtő képesség szélesebb körű elismerését vonhatja maga után.

Erdősné Csík Katalin, a bajnai Könyvtári, Információs és Közösségi Hely vezetője a könyvtár bemutatása mellett arról beszélt, hogy a falvak sokszor csak akkor szembesülnek saját értékeikkel, amikor számba kell azokat venni. Így történt ez Bajnán is, de ma már nemcsak számon tartják, hanem a helyi lakosság mellett a szélesebb nyilvánosság felé is örömmel propagálják Bajna történelmi, építészeti és néprajzi kincseit.

Közülük is kiemelkedő szerepet szánnak a Sándor–Metternich-kastélynak. A tervekbe Pallagi Tibor, Bajna polgármestere avatta be a hallgatóságot. A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ az épületegyüttes felújítását fogja koordinálni a közeli jövőben. A kastély és a körülötte elterülő park olyan turisztikai látványossággá válik, amely valószínűsíthetően az egész megyére hatással lesz. A rekonstrukció után az épületegyüttes nemcsak kulturális rendezvényeknek, lovas kalandparknak fog helyszínül szolgálni, de a tervek szerint a helyi könyvtár is ott találná meg méltó környezetét. A polgármester minden jelenlévőt meghívott a – remélhetőleg egy-két éven belül megújuló – kastélyba.

Horváth Géza, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár helytörténész-könyvtárosa górcső alá vette a Komárom-Esztergom Megyei Értéktárba bekerült értékeket, és konkrét ajánlásokat fogalmazott meg az egyes értékekről szóló, azok értékké nyilvánítását alátámasztó irodalom és bibliográfiák felhasználására. Rámutatott arra, hogy a megyei könyvtár gazdag helyismereti gyűjteménye nagy segítséget jelenthet az értéktárbizottságoknak, sőt, önmagában is helye lenne a megyei értéktárban.

A gazdag szakmai napot Voit Pál szavai zárták. A megyei könyvtár igazgatója felhívta a figyelmet arra az egyedülálló kezdeményezésre, amelyet hat település között videokonferencia útján terveznek megvalósítani a könyvtári héten, helyismereti vetélkedő formájában, a települési és megyei értékekre koncentrálva. A program végén lehetőség nyílt a művelődési szakemberek kötetlen beszélgetésére is.

Címkék

Kapcsolódó galériák