Testvérkönyvtár-program az Anton Bernolák Könyvtárral

A tatabányai és az érsekújvári könyvtár kölcsönös kapcsolata a tatabányai és a Nyitrai Kerületi Önkormányzat közötti együttműködési szerződésig nyúlik vissza. A több évtizedes kapcsolat alatt számos alkalommal került sor egymás meghívására, tapasztalatcserékre, előadásokra egymás rendezvényein és könyvadományozásra. Ha csak az idei eseményekből merítünk, már bővelkedünk az említenivalókban.

Április 14-én, a könyvtárosok világnapján érsekújvári meghívásra három előadással érkeztek a tatabányaiak az Anton Bernolák Könyvtárba. Voit Pál, a tatabányai megyei könyvtár igazgatója, a magyarországi állami finanszírozású kistelepülési könyvtári ellátás gyakorlatát, az úgynevezett KSZR-t ismertette. Nász János, a megyei könyvtár munkatársa, a tatabányai könyvtár tudatosan vállalt ökoszemléletéből adódó szolgáltatásokról (gyűjtemény, ökoesték, -táborok, hírlevél) beszélt, míg ifj. Gyüszi László igazgatóhelyettes a megyei könyvtár helyismereti tevékenységéről tájékoztatott. Ez alkalommal közel négyszáz jó állapotú, magyar nyelvű szépirodalmi könyvet vittek magukkal a párkányi, a köbölkúti, a muzslai községi és az érsekújvári városi könyvtár számára. (Lásd ifj. Gyüszi László, Nász János, Voit Pál: Szlovák-magyar könyvtáros találkozó Érsekújváron. In: KeMLIB 20015. 4. szám, 27-28. o. http://kemlib.jamk.hu/szam/2015_04 /kemlib_2015_04.pdf).

2015. június 16-án és 17-én a zsolnai megyei könyvtárban – szintén érsekújvári meghívásra és szervezésben – Nász János az ökokönyvtárakról és a környezettudatosítás könyvtári módszereiről, eszközeiről tartott előadást. (Lásd Nagy Ádám: A jövő könyvtára. Közösségi könyvtárak Szlovákiában. In: KeMLIB. 2015. 7–8. szám, 35–36. o. http://kemlib.jamk.hu/szam/2015_08/kemlib_2015_08.pdf).

A határon túli könyvtárak megsegítésére volt újabb példa 2015. szeptember 21-én a József Attila Megyei és Városi Könyvtár ötvenkötetes könyvszállítmánya Érsekújvárra. A tatabányai megyei könyvtár ezúttal a Kölcsey-pályázatként emlegetett Testvérkönyvtár-program keretében tudta új könyvekkel segíteni az Anton Bernolák Könyvtárat. A Kölcsey Ferenc Alapítvány köztudottan a magyar nyelvű művelődés támogatására alakult, 1990 óta a hazai könyvtárak pályáztatása révén ad lehetőséget a határon túli oktatási és kulturális intézmények könyvtárainak segélyezésére.

A két könyvtár együttműködésének erősítésére a tatabányai megyei könyvtár – áfa-visszaigénylő intézményként és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-nél érvényesíthető kedvezményeit kihasználva – nettó százezer forintból megközelítőleg ötszáz euró értékben adott át új gyermek- és szórakoztató, pszichológiai és történelmi könyveket, valamint szótárakat a határon túli könyvtárnak. A konyvtar.kello.hu oldalán található kínálatból a kedvezményezett könyvtár választhatta ki, mit szeretne. A tatabányai kollégák kizárólag az időközi készlethiány miatt egészítették ki a megrendelőlistát. Bogyó és Babócák, a Hűvösvölgyi suli, Nemes Nagy Ágnes-kötet, Palya Bea Altatók című könyve CD-vel, romantikus (Fejős Éva), krimi és thriller sikerkönyvek, a szakkönyvek között Czeizel Endre, Bagdy Emőke, Kádár Annamária egy-egy műve, de Stahl Judit szakácskönyve, szinonimaszótár, valamint német–magyar és magyar–német szótár is gazdagítja immár a határon túli könyvtár állományát.

Ľubica Červená, az Anton Bernolák Könyvtár igazgatónője elmondta, hogy az állománygyarapításra sajnos nagyon kevés pénzük jut. A beszerzési keret a közbeszerzési pályázatokból és a megyei fenntartó öt százalékos hozzájárulásából tevődik össze. Ez kizárólag a könyvállomány gyarapítására elegendő, folyóiratokra a könyvtár már nem fizet elő. A Kölcsey-pályázat, melyet nagy örömmel és köszönettel fogadtak,  e beszerzési keretnek hozzávetőlegesen a kilenc százalékát jelentette. A látogatás során Kecskés Ildikó módszertani referens és Kovačic Gizella, a Családi könyvtár vezetője kalauzolt végig a mintegy 140 ezer kötetes könyvtárban. A feldolgozó és a helyismereti munkaszobák után az emeleti olvasótérben a könyvtár szolgáltatásairól, programjaikról, a gyermekfoglalkozásokról tájékoztattak röviden. Büszkék a tavaly szeptemberben megvalósult mesesarokra, amely kényelmes terepet nyújt a babák és mamák számára akár meseolvasáshoz, akár a foglalkozásokhoz.

A két könyvtár között együttműködési megállapodás született, amelynek aláírására terveink szerint a hagyományosan a Megyei Könyvtári Héthez illeszkedő ODR-konferencián lesz lehetőség. Az együttműködés, egymás segítése tehát itt nem áll meg. A kapcsolatok ápolása feladatunk és felelősségünk.

Címkék