Tízéves a Sárospataki Irodalmi Olvasókör

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör az idén ünnepelte alapítása egy évtizedes jubileumát. A jeles évforduló alkalmából 10 éves a Sárospataki Irodalmi Olvasókör címmel nemzetközi konferenciát szerveztünk. Meghívtuk az országos, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, a hozzánk közelben tevékenykedő, a határon kívüli civil szervezetek tisztségviselőit és körünk tagjait.

A program nyitányaként Czabányi Attila főiskolai hallgató színvonalas tolmácsolásában Reviczky Gyula Szeresd hazádat című verse hangzott el, majd Eiben Györgyné, az olvasókör alelnöke mutatta be a nagy gondossággal összeállított virtuális fotókiállításunkat, sokszínű munkálkodásunk bizonyítékát.

A konferencia levezető elnöki feladatait Jerebák Józsefné, a felügyelőbizottságunk tisztségviselője végig baráti hangulatban, rutinosan látta el. Bevezetésként Deák György, az Olvasókörök Szövetségének társelnöke nagy örömmel köszöntötte a határon inneni és túli vendégeinket, majd megnyitotta a jubileumi tanácskozást. Halász Magdolna, a Sárospataki Irodalmi Olvasókör elnöke tisztelettel üdvözölte Simon Imrénét, az Olvasókörök Szövetsége másik társelnökét és a jelenlévőket.

Programunk első részében Deák György igen érdekes, értékes előadása hangzott el Az Olvasókörök Szövetsége feladatai és sokszínű tevékenysége címmel. Megtudhattuk, hogy nálunk már a felvilágosodás idején működtek olvasókörök. Később a parasztság, a kispolgárság, az ipari munkásság körében és a tanyavilágokban szerveztek egyleteket. A 1869-es Hódmezővásárhelyi Első Olvasó Népkör alapszabálya szerint kiemelkedő feladatuknak tartották „… az Olvasó népkörnek egy olyan egyesülési pontot képezni, hogy az egylet tagjai nemzetiség, vallás és rang különbség nélkül, minél gyakrabban összejöhessenek, a kölcsönös eszmecsere és barátságos társalgás, továbbá hírlapoknak olvasása által szellemi életüket pezsgésben tarthassák…” A közös olvasáson kívül a keresztény hit, a nagyfokú nemzeti öntudat is jellemezte a tevékenységüket. 1949 után sajnálatos módon az olvasóköröket betiltották, csak a rendszerváltás után alakulhattak meg az újabb közösségek. Az 1980-as években működő helyi olvasókörök, művelődési közösségek úgy döntöttek ,hogy egymás munkáját segítve, erősítve szövetségbe tömörülnek. 1988-ban hódmezővásárhelyi központtal megalakult az Olvasókörök Szövetsége, a bírósági bejegyzés 1990. október 31-én valósult meg. „Az olvasás mellett kiemelkedő feladatuknak tartják a helyi hagyományok gondozását, ápolását, felelevenítését, az identitásérzés erősítését, a nemzeti értékek őrzését.” Céljuk, hogy a szövetség, a tagjai és az egyéb polgári szervezetek között a híd szerepét töltsék be. A szövetség tagjai a Délvidéken és a Felvidéken tevékenykedő olvasókörök is. A hódmezővásárhelyi székhelyen működik a legtöbb olvasókör.

A szövetség különleges kincse a szalagokkal ékesített, faragott vándorbot, amely az összetartozásunk szimbóluma is. Minden évben más településen, ünnepélyes keretek között történik a vándorbot átadása, és az ott működő olvasókörben egy évig őrizhetik. A Sárospataki irodalmi Olvasókör 2011 júliusában vehette át a budapesti Kölcsey Ferenc Olvasókörtől a vándorbotot, és a következő évben a kör elnöke az újvidéki képviselőház termében adta át a Magyar SzóPont elnökségének.

Ezután A civil szervezetek helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében címmel Palik Zoltán, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület, Civil Információs Centrum szakmai vezetője vetítettképes előadása következett. Nagyon alapos, statisztikai adatokkal kiegészített megyei helyzetképet kaptunk a civil szervezetek (társaság, egyesület, alapítvány) működéséről, munkájukról, a gazdálkodásuk helyzetéről és a civil önkéntes közfoglalkoztatásról. Megtudhattuk, hogy hazánkban 3398 civil szervezetet regisztráltak, és ezek hat százaléka működik Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Napjainkban emelkedő tendenciát mutat a civil alapon szerveződő közösségek alapítása.

Programunk következő részében a határ túloldalán lévő, velünk szomszédos járásban működő civil szervezetek mutatkoztak be.

A Kassai Polgári Klub tevékenységét Palencsárné Csáji Ildikó elnök mutatta be. A klub 1998-ban alakult, őt 2011-ben választották meg elnökének. A közösségépítést tekintik a legfontosabb feladatuknak. Sokszínű és mozgalmas a tevékenységük. Kassa történelmét, múltját kiállítások formájában mutatják be, és a témához kapcsolódva eddig harminc ismeretterjesztő füzetet adtak közre, de szerveztek József Attila és II. Rákóczi Ferenc életével kapcsolatos tárlatot is. Kéthetente rendezik az előadásokat irodalmi, történelmi, gazdasági stb. témákból, vagy a kétnyelvű esteket. A székesfehérvári Kodolányi János Főiskolával és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesülettel együttműködve sikeres négyszemeszteres történelmi tanfolyamot, Kassai anziksz címmel háromnapos nemzetközi konferenciát is szerveztek. Példaértékű tevékenységük eredménye a Márai-szobor és a Wick-emléktábla létrejötte. Profiljukhoz tartozik a helytörténeti könyvek kiadása, például a Kassát bemutató magyar nyelvű képeskönyv, a Wick Béla, az ember, pap és történész című és a II. Rákóczi Ferenc és a kurucok nyomában című három nyelvű turista kézikönyv is.

Laczkó Lajos, a borsi II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás elnöke is részletesen elemezte sokszínű tevékenységüket. Megtudhattuk, hogy 2010-ben, a II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság utódjaként alakultak meg. Feladatuknak tekintik a nagy fejedelem eszmei örökségének ápolását, életútja népszerűsítését konferenciák, előadások rendezésével, nem hagyományos dokumentumok, képeslapok, könyvek stb. kiadásával, határokon átnyúlva. Minden évben a határon innen és túlról érkezett csoportokkal együtt, színvonalas programmal ünneplik meg II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulóját. Feladatuk a testvérkapcsolatok szélesítése, a helyi hagyományok ápolása, a közös összejövetelek szervezése, közös pályázatok beadása, a kastély bérlői feladatainak ellátása, kulturális és korabeli rendezvények szervezése, ifjúsági csoportok működtetése, érdekképviseleti tevékenység. II. Rákóczi Ferenc szellemisége jegyében, a CSEMADOK hatékony támogatásával a határok nélküli együttélést segíti a népművészetnek és Bodrogköz hagyományos kultúrájának a közvetítése, népszerűsítése. A kastély bejáratánál álló megrongált Rákóczi-szobor helyreállításához gyűjtést szerveztek, jelenleg a régi szépségében látható. „Igaz ügyért” elnevezéssel kitüntetést alapítottak, amelyet a tanácskozás résztvevőinek is bemutattak.

 Székelyné Körmös Mária elnök a Bodrogközi Emberért, az Emberségért Egyesületben folyó mozgalmas munkát mutatta be. A regionális egyesület 2007-ben alakult, a székhelyük Pácinban van. Ezen a vidéken sok hátrányos helyzetű ember él, így elsősorban karitatív, szociális tevékenység jellemzi az egyesületet. Az adományok gyűjtéséhez a Facebookot is igénybe veszik. Helyi és határon túli szervezetekkel együttműködve szerveznek művelődési programokat is. Jelen vannak a település, a régió életében, segítik a rászorulókat, számos sikeres kulturális rendezvényt is megvalósítanak.

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör egy évtizedes munkájáról Halász Magdolna, a kör elnöke számolt be. A Nagy Könyv országos olvasómozgalom felhívására a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár keretén belül, 2005. június 5-én alakult meg az olvasókör, és elnökének Halász Magdolna könyvtárigazgatót választották meg. Az első összejövetelükön Jókai Anna írónő volt a vendég. Ugyanebben az évben az Olvasókörök Szövetsége tagjaként is tevékenykedett az irodalmi kör. Néhány évig a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár gondoskodott a hatékony működtetéséről, 2009-től önálló közhasznú civil szervezet a Sárospataki Irodalmi Olvasókör. Fő feladatai közé tartozik az olvasáskultúra terjesztése, az olvasás, a könyvek megszerettetése, klasszikus és kortárs irodalom népszerűsítése, anyanyelv ápolása, helytörténeti értékek közkinccsé tétele, előadások, kiállítások, színházlátogatás határon innen és túli intézményekbe, kirándulások, regionális és nemzetközi konferenciák szervezése, együttműködés határon túli körökkel, helyi, országos szervezetekkel, kiadványok megjelentetése.

A rendezvény este zenés baráti beszélgetéssel, Sárospatakkal kapcsolatos helyismereti totóval zárult. Másnap a vendégek félnapos zempléni kirándulás keretében a szerencsi vár, a mádi zsinagóga és a tokaji múzeum értékeit ismerhették meg.

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör első alkalommal rendezett nemzetközi konferenciát. A meghívottak jól érezték magukat, nyitottak voltak a jövőbeni kapcsolattartásra, a szakmai és újabb baráti együttműködésre, közös pályázatok beadására.

 A programunkat a Nemzeti Együttműködési Alap és az Olvasókörök Országos Szövetsége támogatta.

Címkék

Kapcsolódó galériák