Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének 2015. évi konferenciájáról

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) Sárospatakon tartotta meg 2015. évi közgyűlését és konferenciáját. A hagyományosan június végén megrendezett háromnapos találkozó házigazdája a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény volt, főbb helyszínei pedig a Szent Erzsébet Ház és az Újbástya Rendezvénycentrum. Az idei vezérmotívum a Digitális tartalmak és szolgáltatások az egyházi és világi könyvtárakban volt, ennek megfelelően a nyolcvannál is több – Magyarországról és határon túlról érkező – egyházi könyvtáros kollégán túl az előadók között üdvözölhettünk számos világi szakmai szervezeti és könyvtári vezetőt, valamint olyan cégek képviselőit is, akik digitalizáló eszközöket értékesítenek, illetve digitalizálással kapcsolatos szolgáltatásokkal foglalkoznak.

Az első napon, június 29-én, a regisztrációt követően rövid áhítattal – melyet Kecskés Attila főesperes, a bazilika plébánosa vezetett – kezdetét vette a közgyűlés. A megjelenteket Szabó Irén, a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény vezetője, valamint Hubert Gabriella, az Evangélikus Országos Könyvtár tudományos munkatársa, az EKE elnöke köszöntötte, majd a tagok meghallgatták és szavazatukkal egyöntetűen elfogadták az elnöki, titkári, kamarási és felügyelőbizottsági jelentéseket. A beszámolókat követően a közgyűlés az EKE tiszteletbeli tagjává választotta Fekete Csaba református lelkészt, a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának osztályvezető szakreferensét.

A közgyűlést kerekasztal-beszélgetés követte a könyvtárosi és egyházi könyvtárosi életpályamodell kidolgozásáról Barátné Hajdu Ágnes – a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség könyvtáros életpályamodell bizottságának elnöke – vezetésével, Hubert Gabriella, Ásványi Ilona és Kührner Éva közreműködésével.

A napot ökumenikus istentisztelet, majd fogadás zárta.

Június 30-án először Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója tartotta meg előadását, amelyben – egyebek mellett – beszámolt a nemzeti könyvtár ELDORADO (ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtára) szolgáltatásáról, amelynek célja a teljes magyar könyvtári rendszer korszerűsítése azáltal, hogy a különböző szerzői jogi státusú, gyakran kereskedelmi forgalomban már nem kapható, de a könyvtárakban fellelhető dokumentumokat magán- és jogi személyek számára elérhetővé tegye, valamint a projekthez csatlakozó könyvtárak digitális másolatküldési szolgáltatásait racionalizálja egységes infrastruktúra segítségével, és az egyéb ágazati szereplők (kiadók, kormányzati szervek stb.) aktív bevonásával.

Monok István, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főigazgatója Csak közösen van értelme: A Kárpát-medence régi könyves adatbázisa című előadásában részben az egyházi könyvtárakban (is) fellelhető muzeális dokumentumok feltárása során elért évtizedes eredményekről szólt, másrészt felhívta a figyelmet a magyarországi gyűjtemények folyamatos feldolgozásának fontosságára is, felvázolva az Eruditio adatbázisban rejlő olvasmánytörténeti vonatkozású kutatási lehetőségeket: például a tulajdonosok, szerzők, művek vallási, földrajzi, szakmai vagy társadalmi csoportok szerinti megjelenítését.

Koltay Klára főigazgató-helyettes Digitális tartalmak és repozitórium a DEENK-ben címmel mutatta be a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár digitális gyűjteményét, a Debreceni Egyetem Elektronikus Archívumot (DEA). A szolgáltatás alapja a DSpace repozitóriumkezelő szoftver, amely lehetővé teszi, hogy egységesen – Dublin Core formátumú metaadatok segítségével – és hierarchikusan rendezhetők legyenek a különböző digitális gyűjteményi egységek, képes differenciált hozzáférési szinteket, valamint eltérő dokumentumtípusokat is (képeket, audio- és videodokumentumokat, OCR-ezett „szendvics” PDF-eket stb.) kezelni.

A délelőtt hátralévő részében Kurta József, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet főkönyvtárosa mutatta be a könyvtár digitális adattárát, Somfay Örs, az Arcanum Adatbázis Kft. marketingigazgatója számolt be a HUNGARICANA közgyűjteményi portálról és adatbázisairól, valamint Ungvári Zsuzsanna, az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének tanársegéde osztotta meg gondolatait a térképek digitalizálásának nehézségeiről.

Az ebédet követően lehetőség nyílt Sárospatak kulturális és egyházi műemlékeinek megtekintésére, így ellátogathattunk a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumába, a bazilikába, a Szent Erzsébet Házba, valamint a Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeibe, a Nagykönyvtár és Múzeumba, este pedig a kollégák a közeli Hercegkút települését, hagyományait ismerhették meg.

A konferencia zárónapján Nyirán János, a Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény vezetője mutatta be az intézmény változatos egységeit, helyzetét, majd Gordán Edina, a Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár főkönyvtárosa ismertette a nagyenyedi kollégiumban őrzött gyűjtemény múltját, és vázolta fel a jelen és jövő feladatait. Török Beáta, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola könyvtárvezetője áttekintést nyújtott a nemzetközi teológiai adatbázisokról, elérhetőségükről, szerkezetükről. Előadását Kövécs Ildikó, a szegedi Gál Ferenc Főiskola Könyvtárának vezetője követte, aki a hazai egyházi könyvtárak folyóirat-gyarapítási szokásairól szólt. Baranya Péter, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtárának vezetője bemutatta a megújult EKE-honlapot, majd házigazdánk, Szabó Irén, a sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény vezetője avatta be a hallgatóságot a gyűjtemény munkájába, amelyet tárlatvezetés során meg is tekinthettünk.

A kollégák a konferencia ideje alatt a Zeutschel-szkennerek magyarországi forgalmazójának, a PEDRO Kft.-nek OS 15000 típusú digitalizáló céleszközét nézhették meg működés közben. Az együttműködési lehetőségekről a cég ügyvezető igazgatója, Farkas István tájékoztatott.

Záróakkordként fakultatív kirándulás keretében lehetőség nyílt eljutni Széphalomra, a Magyar Nyelv Múzeumába, és Sátoraljaújhelyre is, ahol a megyei archívum és a helyi görög katolikus templom várta az érdeklődőket.

Összességében az idei közgyűlés és konferencia remek hangulatban telt, szakmai és lelki feltöltődésül szolgált – köszönet mindezért a házigazdáknak, szervezőknek, előadóknak –, így ennek szellemében várjuk a 2016-ban, Szarvason megrendezésre kerülő találkozót.

Az elhangzott előadások prezentációi a következő címről érhetők el: http://www.eke.hu/kozgyulesek/2015

A képek forrása: www.eke.hu

Címkék

Kapcsolódó galériák