Ajánló

Műhely
Bényei Miklós: Észak-amerikai zöld-utópia. A könyv erdei dicsérete
Szabó László István: Az iskolai könyvtárak társadalmi szerepe a XXI. században

Közhírré tétetik
Bárány Ildikó – Hatala Lászlóné: Otthonosan a könyvek világában

Könyvtárról könyvtárra
Petró Leonárd: A százéves könyvtár. A DEENK centenáriumi ünnepsége – és ami mögötte van

Hírek

Rólunk

A Könyvtári Levelező/lap országos szakmai folyóirat, amelynek legfontosabb törekvése, hogy a könyvtárak számára gyors, figyelemfelkeltő információkat nyújtson, általában a tárgyalt témák mélyebb elemzése nélkül.

Legyen szerzőnk

A honalpon (kialakítás alatt) külön felületetet biztosítunk cikkeik feltöltésére, ami egyszerűen kezelhető, nem igényel kifinomultabb számítógépes ismereteket, és megelőz sok lehetséges kommunikációs zavart.
Kérjük, írásaikat majd ezen a felületen keresztül juttassák el a szerkesztőséghez, minden formázás nélkül.
A  formázások, kiemelések a szerkesztés során kerülnek bele az egyes cikkekbe.
Az írásaik illusztrálássára szánt fotókat, plakátokat is itt tudják a cikkhez mellékelni.